voorzorg, voor de uitvaart

Een overlijden kan plotseling zijn en op elk moment in het leven voorkomen. De manier waarop de uitvaart dan geregeld wordt, is niet vanzelfsprekend.  Enerzijds is er de traditionele uitvaart met vastliggende symboliek en rituelen anderzijds de uitvaart die verloopt volgens zeer persoonlijke wensen.  Geen enkele uitvaart is hetzelfde.

wilsbeschikking bij leven

Voor wie tijdens het leven nadenkt over de dood kan het plezierig zijn vast te leggen hoe de eigen uitvaart geregeld moet worden. José Hummelink Uitvaartzorg kan u helpen met het opstellen van uw uitvaartplan en dat met u vastleggen in een wilsbeschikking. U regelt zo de uitvaart naar eigen keuze en neemt de zorg daarover weg bij nabestaanden. U geeft zo meer ruimte aan het rouwproces.

regeling door nabestaanden

Wanneer de regeling van de uitvaart neer komt op nabestaanden komt er in korte tijd veel op hen af. Indien u in zo’n positie komt is José Hummelink Uitvaartzorg er voor u.
Wij bespreken mogelijkheden, geven voorlichting over wettelijke regelingen en andere noodzakelijkheden en helpen bij het maken van keuzes, zodat de uitvaart volgens wens verloopt.

verzorging

Als u voor de laatste keer naar een overledene kijkt maakt dit grote indruk want het is een laatste herinnering. Dus is het belangrijk om veel aandacht en liefde te schenken aan de laatste verzorging. Een zorgvuldige keuze van kleding en een bij de persoon passende opmaak en haardracht zijn een eerbetoon waarmee u de overledene voorbereidt op de laatste rustplaats. José Hummelink regelt de verzorging met liefde maar kan dit ook samen met de nabestaanden doen. Bij de verzorging worden de wensen van de overledene zelf gevolgd als deze bekend zijn.

opbaring

De keuze van de plaats waar de overledene wordt opgebaard is medebepalend voor het afscheid. Om in alle rust afscheid te kunnen nemen is de vertrouwde omgeving van het eigen huis voor sommigen gewenst. Maar ook een kamer in een rouwcentrum kan ingericht worden tot een eigen plaats voor een laatste samenzijn. Het is mogelijk om van een kamer in een rouwcentrum de sleutel te krijgen en daar te zijn op elk moment van keuze. Ook kan worden gekozen voor een combinatie van thuis opbaren en het uitvaartcentrum. José Hummelink kan daarover adviseren.

kinderen

Bij een uitvaart nemen kinderen een bijzondere plaats in. Het overlijden van een kind is een zeer ingrijpende gebeurtenis die tot een intens rouwproces bij de nabestaanden leidt. Daaronder zijn vaak broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. José Hummelink kan adviseren over de manier om kinderen bij de rouwceremonie te betrekken en ze zo te ondersteunen bij een gedwongen afscheid.

Als kinderen zelf een geliefde verliezen, is het gemis zeer intens en vaak moeilijk te plaatsen. José Hummelink Uitvaartzorg kan u helpen kinderen bij de uitvaart te betrekken door ze daarin een rol te geven en zo helpen de dood een plaats te geven.

praktische zaken

Bij een uitvaart valt veel te regelen. José Hummelink helpt met het maken van keuzes bij alles wat geregeld moet worden en neemt u daarna de zorg uit handen. José is uw aanspreekpunt voor alle zaken, waaronder de verzorging en de opbaring van de overledene, de eventuele contacten met de kerk, de aanschaf van de kist, de keuze van de locatie voor crematie of begrafenis, de bloemen, het rouwvervoer en de verzorging van gasten.

‘groene’ uitvaart

Bij een uitvaart komen zaken voor, die milieuschade kunnen opleveren. De belasting van het milieu wordt beïnvloed door de keuze van de kist, rouwvervoer, bloemen, etc. Daarover is steeds meer bekend en daarom kan er bij de te maken keuzes rekening mee worden gehouden.
José Hummelink Uitvaartzorg kan u adviseren hoe u de uitvaart duurzaam kunt regelen.

drukwerk

Zou het niet mooi zijn als de publicaties rond het overlijden ook een persoonlijke keuze zijn? Net als bij de uitvaart kunt u kiezen voor een traditionele vorm en inhoud maar ook voor een heel persoonlijke benadering. José Hummelink Uitvaartzorg is u ook daarbij graag behulpzaam. Dankzij een voltooide opleiding tot grafisch vormgever en de mogelijkheid drukwerk zelf te verzorgen kan José Hummelink aan de hand van uw wensen en aanwijzingen voor u een eigen ontwerp maken. Zij kan u ook helpen bij de keuze uit meerdere al bestaande ontwerpen. U weet in ieder geval dat het goed komt.

“Afscheid is geen keuze, uw persoonlijke uitvaart wel”

“Mijn werk ervaar ik als zeer waardevol. Door mijn ervaring, kennis en inlevingsvermogen kan ik mensen ondersteunen in een moeilijke periode. Afscheid nemen is geen keuze, maar de organisatie van de uitvaart wel. Graag help ik u daar persoonlijk bij”.
José Hummelink, Hummelink Uitvaartzorg.